ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 (ฉบับที่ 2)

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 (ฉบับที่ 2)

ดาวน์โหลดใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคลิกที่นี่ 

Full Screen

 

English Development Program for English Instructors

Asst. Prof. Dr. Vitjitra Vonganusith, Vice Director of the Institute of Language, Arts and Culture, Sakon Nakhon Rajabhat University, with Miss Napalai Tasarod and Miss Kanokwan kanlayanee, instructors of Foreign Languages Department, joined the English Development Program for English อ่านต่อ“English Development Program for English Instructors”

โครงการ Language Training Project

Language Training ProjectAt Language Center of Sakon Nakhon Rajabhat University 30 hour Language Short Courses and Professional Development
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศส าหรับบุคคลทั่วไป ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปิดอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตร 30 ชั่วโมง

อ่านต่อ“โครงการ Language Training Project”

ประกาศรับนักศึกษาใหม่( รอบยื่นความจำนง) ปี2558

1.ผู้สมัครกรอกข้อมูลผู้สมัคร กรอกใบสมัคร
2.พิมพ์เอกสารใบสมัคร ชำระเงินที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย หรือที่งานคลังอาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ค่าสมัครสอบ หากเลือกสมัครอันดับเดียว ค่าสมัคร 200 บาท ถ้าเลือกมากกว่า 1 อันดับ (คือ 2 หรือ 3 หรือ 4 อันดับ) ต้องชำระเงิน ค่าสมัครเพิ่มอันดับละ 100 บาท เมื่อชำระเงินแล้วจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อ่านต่อ“ประกาศรับนักศึกษาใหม่( รอบยื่นความจำนง) ปี2558”

ประกาศ มรสน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อาจารย์พิเศษ จำนวน 3 อัตรา )

ประกาศ มรสน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อาจารย์พิเศษ จำนวน 3 อัตรา )

1. ประกาศรับสมัครและใบสมัคร ฉบับภาษาไทย ( ดาวน์โหลด )

2. ประกาศรับสมัครและใบสมัคร ฉบับภาษาอังกฤษ ( ดาวน์โหลด )