งานทำบุญปีใหม่คณะครุศาสตร์

งานทำบุญปีใหม่คณะครุศาสตร์  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559   ณ บริเวณหน้าคณะครุศาสตร์  โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 5 รูป

อ่านต่อ“งานทำบุญปีใหม่คณะครุศาสตร์”

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ “Freshy Colorful Day: Social Studies”

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2558  สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ “Freshy Colorful Day: Social Studies” ประจำปีการศึกษา 2558 อ่านต่อ“โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ “Freshy Colorful Day: Social Studies””

โครงการไหว้ครูและพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

เมื่อวันที่ 10 กันยายน  2558  กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ และสโมสรนักศึกษาทั้ง 6 คณะ จัดพิธีไหว้ครูและพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านต่อ“โครงการไหว้ครูและพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร”

การประกวดดาว-เดือน คณะครุศาสตร์

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2558  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการประกวดดาว-เดือน คณะครุศาสตร์ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านต่อ“การประกวดดาว-เดือน คณะครุศาสตร์”

งานคืนสู่เหย้า “ชาวครุศาสตร์”

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดงานคืนสู่เหย้า “ชาวครุศาสตร์” ตอน “คิดถึง” จึงกลับมา  ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านต่อ“งานคืนสู่เหย้า “ชาวครุศาสตร์””

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ครูเพื่อศิษย์” สู่ความเป็นครูวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตได้จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ครูเพื่อศิษย์” สู่ความเป็นครูวิชาชีพ  โดย ดร.อาจอง  ชุมสาย  ณ  อยุธยา อ่านต่อ“การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ครูเพื่อศิษย์” สู่ความเป็นครูวิชาชีพ”