โครงการไหว้ครูและพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

เมื่อวันที่ 10 กันยายน  2558  กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ และสโมสรนักศึกษาทั้ง 6 คณะ จัดพิธีไหว้ครูและพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ อธิการบดีเป็นประธาน ภายในงานมีคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก โดยช่วงเช้า (08.00-11.00 น.) เป็นการจัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ตลอดจนเกียรติบัตรให้กับผู้นำนักศึกษาและนักศึกษาเรียนดี  ซึ่งมีนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาได้รับมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรในครั้งนี้ด้วย  ส่วนช่วงเย็นเป็นพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร (16.00-18.00 น.)

ขอบคุณภาพจาก ผอ.เกษม  บุตรดี (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)