การประกวดดาว-เดือน คณะครุศาสตร์

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2558  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการประกวดดาว-เดือน คณะครุศาสตร์ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการนี้นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาแต่ละชั้นปีได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน และร่วมให้กำลังใจแก่น้องใหม่สาขาวิชาสังคมศึกษาที่เป็นตัวแทนในการประกวดในครั้งนี้ด้วย

** ขอบคุณภาพกิจกรรมจากทุกคนที่เกี่ยวข้อง