งานคืนสู่เหย้า “ชาวครุศาสตร์”

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดงานคืนสู่เหย้า “ชาวครุศาสตร์” ตอน “คิดถึง” จึงกลับมา  ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในการนี้มีคณาจารย์  ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันสาขาวิชาสังคมศึกษาเข้าร่วมงานอย่างอบอุ่น

หมายเหตุ   ขอบคุณภาพกิจกรรมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน