โครงการมหกรรมภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน +3 (ครั้งที่ 2)

เมื่อวันที่ 24-26 สิงหาคม 2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้จัดโครงการมหกรรมภาษา  ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน+3 (ครั้งที่ 2) ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภายในงานมีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก ได้แก่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ครู  คณาจารย์  บุคลลากรทางการศึกษา  นักเรียน  นักศึกษาและประชาชน ในการนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้ พร้อมทั้งชมการแสดงและการประกวดอีกมากมาย

* ขอขอบคุณภาพถ่ายจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด

 

11909604_913184525423991_386884583_n 11940357_863741770374251_1916001386_n 11909789_863741873707574_473773382_n 11908028_863741870374241_498286373_n