กิจกรรมทำบุญตักบาตร

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558  คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร(พระจำนวน 1 รูป)  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งชมรม “พุทธศาสน์  พระป่ากรรมฐาน” ณ  ลานพระพุทธรัชชปัญญาบารมี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร