กิจกรรมวันไหว้ครู

เมื่อวันที่  20 สิงหาคม 2558  คณะครุศาสตร์จัดพิธีไหว้ครู  “ครุศาสตร์วันทา  บูชาพระคุณครู”  ณ  หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ในการนี้นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปีที่ 1-4  ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  เพื่อแสดงความเคารพต่อคณาจารย์ผู้สอนสั่ง  โดยมี รศ.ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์เป็นประธานเปิดงาน  ตลอดจนมีผู้บริหารและคณาจารย์คณะครุศาสตร์เข้าร่วมในพิธีนี้ด้วย  ภายในงานมีการประกวดพานไหว้ครู และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ทำชื่อเสียงให้คณะครุศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาได้รับมอบเกียรติบัตรจำนวน 3 คน ได้แก่  นายวิษณุ  เสนจันตะ  นางสาวรันนิกา  พันดวง และนางสาวสุภาพร  รัตนะ